A my robimy to tak

Nasza pomoc, to przede wszystkim uswiadomienie poszkodowanemu, jakie prawa mu przysługują.

Jesteśmy tam gdzie jest potrzeba udzielenia pomocy prawnej. Specjalizujemy się w uzyskiwaniu odszkodowań, zadośćuczynień i rent dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowym. Pomagamy, zapobiegając niewiedzy, co zrobić w przypadku wystąpienia zdarzenia niepożądanego, jakim jest m. in. wypadek, czy kolizja. Dlatego stworzyliśmy dla Państwa Poradnik poszkodowanego, który jest zbiorem podstawowych zasad, o których należy pamiętać podczas nagłego zdarzenia.

Pomagamy!

Poszkodowanym w zdarzeniach losowych

Osobom indywidualnym,

 które poniosły uszczerbek na zdrowiu lub szkodę materialną

Rodzinom,

które straciły bliską osobę
w zdarzeniu losowym

Firmom,

które poniosły szkodę materialną
w wyniku nagłego zdarzenia losowego

Udzielamy pomocy osobom poszkodowanym w takich zdarzeniach jak:

Wypadki
i kolizje drogowe

Wypadki
w miejscach publicznych

Wypadki
przy pracy

Szkody
medyczne

Wypadki
w rolnictwie

Potrzebującym wsparcia prawnego!

Osobom fizycznym

Firmom

Stowarzyszeniom

W związku z zaufaniem, jakim obdarzyli nas nasi klienci, systematycznie się szkolimy i rozwijamy zakres swoich zainteresowań prawnych. Z uwagi na osoby indywidualne, będące nieraz w największej potrzebie, umożliwiamy Państwu skorzystanie z porad prawnych.

Pomagamy osobom indywidualnym

Oferujemy Państwu  usługę sporządzania profesjonalnych pism procesowych, wezwań do zapłaty oraz umów zabezpieczających Państwa interesy.

Firmy współpracujące

Kontakt

Kancelaria Legal Libre Ilona Batog

NIP 817-204-10-06

REGON 341424144

kancelaria@legallibre.pl

ul. Marszałka Ferdynanda Focha 12 III P, Bydgoszcz

+48 881 777 008